Vad står SFI för?

SFI står för Svenska För Invandrare, alla som fyllt 16 år, är folkbokförda i Sverige och saknar kunskap i det svenska språket har rätt att läsa SFI. Tanken med utbildningen är att du ska lära dig språket, ha möjlighet att studera vidare eller etablera dig på arbetsmarknaden.

Kombinera med arbete

Din hemkommun är skyldig att erbjuda SFI, det finns därför flera olika skolor att välja mellan, både kommunala och privata. Det ska vara möjligt att studera SFI samtidigt som du förvärvsarbetar, du kan därför bli godkänd att läsa på deltid, eller om du har studievana, på distans. Vissa skolor erbjuder också kvällskurser och webbaserade kurser.

De som inte är godkända att studera är de som är papperslösa och asylsökande. De som har goda kunskaper i danska eller norska har inte heller rätt att delta i studierna. Det är huvudmannen för utbildningen som beslutar om en person ska tas emot till SFI.

Hur du ansöker till SFI - Steg för steg

Du anmäler dig enkelt till SFI genom att följa dessa steg:

1. Besök din kommuns hemsida


 • Börja med att besöka din hemkommuns hemsida.
 • Använd sökfunktionen på hemsidan och sök på "SFI" för att hitta rätt information.
 • På hemsidan hittar du allt du behöver veta om hur du anmäler dig till utbildningen i din hemkommun. Det kan ske via vuxenutbildningen eller SFI-centrum.

2. Förbered dig med personbevis och legitimation


 • Du behöver ha med dig ett personbevis från Skatteverket när du anmäler dig. Beställ ditt personbevis i förväg via Skatteverkets hemsida.
 • En persons rätt att delta i undervisningen är inte beroende av att du har ett svenskt personnummer, men du behöver något sätt att identifiera dig, exempelvis tillfälliga personuppgifter.
 • Ta med din legitimation (pass, id-kort eller körkort) till anmälan, om du har det.

3. Gör test i svenska


 • Du måste besöka en skola eller ett kontor för att göra ett första test i svenska. Testet avgör vilken nivå, studieväg och kurs du ska börja med.
 • Boka tid för testet i förväg via din kommuns hemsida eller genom att ringa till det lokala SFI-kontoret.

4. Välj skola och kurs


 • Efter testet får du information om vilken studieväg och kurs som passar dig.
 • Du kan välja att studera SFI på en kommunal skola eller på en privat
 • Jämför olika skolor och kurser för att hitta det alternativ som passar dig bäst. I vissa kommuner finns bara ett alternativ.

5. Tips inför ansökan


 • Börja i god tid. Det kan ta tid att få en plats på en SFI-kurs.
 • Kontakta din kommun om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan.
 • Läs mer på Skolverkets hemsida.

Lycka till med din ansökan och dina studier!

Nivåer, innehåll och studietid

Det finns tre studievägar och fyra kurser, de riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar, mål och förkunskaper. Eleven placeras på en studieväg och den kurs som bäst passar elevens språkliga nivå och mål efter det första testet i svenska, som genomförs av SFI-läraren. Betygskriterierna för en kurs är desamma oavsett studieväg.

 • Studieväg 1: A, B, C och D (för elever utan eller med kort skolbakgrund)
 • Studieväg 2: B, C och D (för elever med viss skolbakgrund)
 • Studieväg 3: C och D (för elever med goda förkunskaper i svenska)

Kurserna A och B fokuserar på grundläggande svenska, medan C och D fokuserar på mer avancerad svenska.

De flesta studerar i 2-5 år, men det kan ta både kortare och längre tid. Hur lång tid du behöver studera beror helt på dina förutsättningar, hur mycket arbete du lägger ner och om du läser på hel- eller deltid.

För nyanlända

Som nyanländ i Sverige är SFI en viktig del av din etablering i landet. Här får du information du behöver för att komma igång med dina studier:

Att börja

Det är viktigt att direkt börja förbereda dig, du kan titta på svenska filmer eller tv-program, försök att läsa på svenska och prata så mycket svenska du kan med andra som talar språket. Det är betydelsefullt för din språkutveckling att våga prova.

Tips och råd

Skapa en lugn och bekväm plats där du kan koncentrera dig under studierna. Du får ut mest av din utbildning om du deltar på plats vid varje tillfälle som erbjuds, det brukar vara i snitt 15h i veckan, och resterande tid är egna studier. Du bör lägga ca 40h i veckan på dina svenskastudier för att lyckas.

Biblioteket

Bibliotek erbjuder ett sätt att gratis låna kurslitteratur och skönlitteratur, även i lättlästa versioner, vilket gör dem till en värdefull resurs för studenter och de som vill förbättra sin svenska. Med tjänster som boklån, tillgång till lånedatorer och internet, är det en viktig plats när du studerar.

Stöd och resurser

Du kan få stöd i studierna av din lärare, studiehandledare och andra studenter. Du kan också få hjälp och stöd av olika organisationer, t.ex. studieförbund och folkbibliotek. Du kan läsa mer om språkträning här.

SFI och din framtid i Sverige

Under studierna lär du dig det svenska språket, grammatik, uttal och ordförråd. Du lär dig också om det svenska samhället och kulturen. SFI har även tät kontakt med Arbetsförmedlingen så du kan få hjälp med arbetsträning, yrkesintroduktion eller stöd och rådgivning.

Vad kostar det?

Att studera SFI är gratis för alla som har rätt till utbildningen. Det finns dock vissa kostnader som kan uppstå som kursböcker, studiematerial och resor. Du kan inte få CSN för studierna men det kan finnas ekonomiskt bistånd att söka genom din kommun. Du kan hitta mer information om bidrag på din kommuns webbplats eller genom att kontakta din kommuns socialtjänst.

Vad händer sen

När du är färdig med dina studier har du flera möjligheter framför dig, beroende på dina personliga och professionella mål. Här är några av de vanligaste stegen folk tar efter att ha slutfört utbildningen:

 • Fortsatta Studier: Många väljer att fortsätta genom att gå svenska som andraspråk, detta kan hjälpa dig att ytterligare förbättra dina språkkunskaper.
 • Yrkesutbildningar: Det finns flera olika att välja på beroende på sina intressen och tidigare erfarenheter, utbildningen ökar dina chanser att få jobb i Sverige.
 • Högskolestudier: Om du har behörighet kan du välja att studera vidare på högskola eller universitet.
 • Arbetsmarknaden: Många går vidare till att söka jobb. Kunskaper i svenska är hjälper dig att integreras i det svenska samhället och arbetsmarknaden.
 • Praktik eller Lärlingsprogram: Det finns möjligheter att delta i lärlingsutbildning och få praktik genom Arbetsförmedlingen. Detta är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Vanliga frågor och svar

Vi har svarat på de mest ställda frågorna om svenska för invandrare för att du snabbt ska kunna hitta svaren på dina funderingar.

Hur snabbt kan du börja studierna?

SFI-studier ska vara tillgängliga inom tre månader för personer som har rätt till utbildningen, det är kommunens ansvar att se till att studierna kan påbörjas så snart som möjligt. Det går att skjuta upp studiestart om det finns särskilda skäl men det rekommenderas inte.

Varför ska man läsa SFI?

Att läsa SFI är viktigt av flera anledningar som att det ger grundläggande kunskaper i svenska språket, hjälper till att integreras i det svenska samhället och skapar sociala nätverk. Dessutom ökar det dina möjligheter på arbetsmarknaden och lägger en solid grund för vidare studier. Lyssna på andras upplevelser i SFI-podden Språkresan.

När är det sommarlov?

SFI har inte sommarlov, enligt skolverket ska utbildningen bedrivas kontinuerligt under hela året, utan uppehåll för sommarlov. Det är upp till rektorn, lärarna och huvudmannen att förhålla sig till att utbildningen ska bedrivas för att tillgodose elevernas behov. Det innebär att de generellt inte får dela upp utbildningen i traditionella terminer.