Gratis skola

Att lära sig svenska gratis

Läs mer

SFI – Svenska för invandrare

Svenska för invandare förkortas ofta till SFI och är en helt kostnadsfri utbildning för vuxna invandrare som vill läsa sig svenska och mer om den svenska kulturen. Oavsett din bakgrund eller tidigare utbildning, har du rätt att läsa SFI om du är folkbokförd i Sverige och fyllt 16 år. Utbildningen anpassas till varje elevs individuella behov och kan studeras på heltid, deltid eller på distans. Här kan du läsa mer om SFI.

För att komma igång ansöker du till SFI genom din hemkommun, information om hur du gör hittar du på din hemkommuns hemsida. Efter SFI-studier finns det många möjligheter till vidare studier, jobb och nya bekantskaper.

Språkträning

Vi har skapat en guide till gratis språkträning för nyanlända i Sverige, med fokus på praktiska tips och resurser för att förbättra dina språkkunskaper i svenska. Vi ger förslag på hur du kan hitta en språkkompis och har skapat en lista med rekommendationer på organisationer såsom Kompis Sverige, Svenska Röda Korset och lokala SFI-skolor, som erbjuder möjligheter för språkträning.

För att hittad vad du söker på din boendeort rekommenderar vi att du vänder dig till din kommun eller ditt lokala bibliotek för stöd och information. Kom ihåg att det är viktigt av att ha tålamod under inlärningsprocessen av ett nytt språk.

Vad är nästa steg?

Efter avslutade SFI-studier kan nästa steg vara att vidareutbilda sig. Det finns flera olika alternativ, som svenska som andraspråk, en yrkesutbildning eller ett lärlingsprogram, och att ansöka till studier på högskola eller universitet. Om du vill vidare till arbetslivet är samarbetet mellan SFI och arbetsförmedlingen väl etablerat. Du kan få information och motivation från en yrkesvägledare.

Yrkesutbildning

Dessa utbildningsformer ger praktisk erfarenhet och specifik kompetens inom olika yrkesområden, vilket kan öka dina chanser på arbetsmarknaden.

För att kunna påbörja en Yrkeshögskoleutbildning (YH), krävs det att du har en gymnasieexamen eller motsvarande utbildningsbakgrund. Många YH-utbildningar gör det möjligt att bli antagen med hjälp av förkunskapskrav relaterade till det specifika studieområdet.

Studier på universitet

Att studera vidare på universitetsnivå kräver goda kunskaper i svenska, vilket för de flesta innebär att man behöver ha genomgått ytterligare utbildning som svenska som andraspråk på en mer avancerad nivå. Utöver språkkunskaperna krävs en gymnasieexamen eller motsvarande kvalifikationer.

För nysvenskar kan det även vara aktuellt att komplettera tidigare utbildning med svenska gymnasiekurser för att uppnå fullständig behörighet.

Vad är en lärlingsutbildning?

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt arbete, nära anknutet till arbetsmarknadens behov. Lärlingsutbildningarna involverar lärande på arbetsplats (LIA), är utformade i samarbete med näringslivet för att säkerställa att studenterna får relevant kompetens. Målet är att snabbt förbereda studenter för en specifik yrkesroll.

Sök lediga lärarjobb hos Jobbuddy!

Testa casino bankid via SveaCasino.

För dig som driver företag i Sverige

Att ständigt utveckla sitt ledarskap och medarbetares kompetenser är avgörande för alla som driver företag. Vi guidar dig genom ett urval av ledarskapsutbildningar och andra relevanta program anpassade för både dig som företagare och dina anställda. Utbildningarna fokuserar på att förbättra ledarskapsförmågan och ökade färdigheter inom kommunikation.

KBT-utbildning

En KBT-utbildning för ledare är en flexibel och fristående utbildning som fokuserar på att förbättra din kompetens och ditt ledarskap. Målet är att du ska kunna skapa en framgångsrik organisation genom att ge ledarskap som stödjer medarbetares utveckling, skapa en öppen kultur som främjar kreativitet och kunna uppmuntra och stödja dina medarbetare på bästa sätt.

Läs mer: KBT-utbildning

Utvecklande ledarskap

Att jobba på utvecklande ledarskap är betydelsefullt för att framgångsrikt leda ett team och skapa en produktiv arbetsplats. Denna typ av utbildning förbättrar ledarskapsfärdigheter, främjar nytänk och kreativitet genom ett öppet ledarskap. Den erbjuder även ledare vägledning, feedback och nödvändiga verktyg för att effektivt stödja och motivera sina medarbetare.

Läs mer: Ledarskap

Utbildning & tips till dig som är ny chef

Att bli ny chef innebär flera utmaningar som en bra chefsutbildning kan hjälpa dig hantera. Viktiga fokusområden inkluderar ledarskap, kommunikation, konflikthantering och metoder för att skapa ett positivt arbetsklimat. Utbildningen täcker också motivationstekniker, engagemangsstrategier samt hantering av stress. En utbildning som möjliggör för nya chefer att snabbt utvecklas och bygga starka, effektiva team.

Läs mer: Ny chefsutbildning

Förändringsledning

Att lyckas leda genom förändring innebär att hantera osäkerheten som ofta uppstår och skapa en framtidsvision. Det kräver tydlig kommunikation, förmågan att motivera och stödja teamet samt att vara lyhörd för behov som kan uppstå. I denna utbildning får du lära dig att flexibilitet och ett öga för möjligheter är nyckelfaktorer, liksom att skapa en inkluderande miljö där alla bidrag uppmuntras.

Läs mer: Förändringsledning

Självledarskap

En utbildning som fokuserar på att ta ansvar för sin egenutveckling, både professionellt och personligt. Omfattar att sätta personliga mål, utveckla färdigheter och möta utmaningar. Nyckeln ligger i att förbättra din självkännedom och hantera stress effektivt. Att vara öppen för livslångt lärande och mottaglig för feedback är centralt för att fortsätta utvecklas, en utbildning i självledarskap kan vara ett effektivt steg i denna process.

Läs mer: Självledarskap

Organisationskonsult

Att utbilda sig till organisationskonsult ger nödvändiga färdigheter för att effektivisera och förbättra organisationers verksamhet. Genom en blandning av teori och praktik inom områden som ledarskap och strategi, genom flexibla studievägar, möjliggör anpassning efter individuella behov. Yrket erbjuder inte bara möjligheten till personlig utveckling utan också konkurrenskraftiga löner.

Läs mer: Organisationskonsult

Utbildning till samtalsterapeut

Utbildning till samtalsterapeut ger kunskaper och tekniker för att stödja individers psykiska välbefinnande, som hantering av psykiska tillstånd, exempelvis ångest och depression. Utbildningen fokuserar på psykologiska teorier, kommunikationsfärdigheter och konflikthantering. Certifieringsprogrammen kräver praktisk erfarenhet och erbjuder specialiseringar inom olika psykologiska områden.

Läs mer: Samtalsterapeut

Samtalscoach

Utbildningen förbereder dig för att stödja andra, genom samtal, i deras personliga och professionella utveckling med fokus på förståelse. Utbildningen omfattar samtalstekniker, konflikthantering och emotionell intelligens. Idealisk för de som önskar förbättra relationer och kommunikationsförmåga. Samtalscoaching fokuserar på att förstärka individens egna lösningar, till skillnad från terapi som behandlar psykiska störningar.

Läs mer: Samtalscoach

Hör gärna av dig till oss om du har feedback, frågor eller funderingar som rör denna hemsida.