Gratis skola

Att lära sig svenska gratis

Läs mer

Svenska

Svenska anses vara ett svårt språk att lära sig, men nyckeln till framgång är övning. Det gäller att träna på att skriva, läsa och prata svenska. Då blir man allt duktigare på att hantera språket.

Internet erbjuder en del kurser och onlinekurser kan både vara gratis och kosta pengar. Det är bra att undersöka vilket material som finns att tillgå i kursen då detta varierar.

Gratis webbsidor med material att få tillgång till direkt är ett bra sätt att snabbt komma igång. Nackdelen är att det krävs extra självdisciplin när det inte finns något upplägg. Förutom övningar kan det behövas kurslitteratur och ordböcker med översättning från och till modersmålet. Att använda ordböcker med översättning mellan två språk går bra att göra online. Det finns kostnadsfria ordböcker som håller en hög standard.

Upptäck biblioteket

Att köpa böcker, särskilt kurslitteratur, är dyrt. Det kan de flesta studenter på landets högskolor intyga. Ibland kan det dock vara skönt att ta en paus ifrån datorn. Att studera med böcker förhindrar att projektet slutar i ett planlöst surfande på internet i stället för studier. Bibliotek finns på de flesta svenska orterna, även de lite mindre.

De större biblioteken har ett utökat utbud av böcker och generösare öppettider. Bibliotek kan alltid beställa hem böcker från andra bibliotek eller köpa in nya. Ett lånekort är vanligtvis gratis. Vissa tjänster på bibliotek kan kosta, som att låna hem filmer eller skriva ut papper med hjälp av bibliotekets skrivare. De stora biblioteken har mycket kurslitteratur i hyllorna.

Annars går det bra att beställa hem. Nackdelen är väntetiden innan de beställda böckerna finns att tillgå och om de är utlånade kan väntan bli lång. Skönlitteratur är ett sätt att lära sig svenska. Det finns lättlästa böcker som är anpassade till både vuxna och tonåringar.

Lättlästa böcker kan vara nyskrivna och populär skönlitteratur kan ha skrivits om till ett enklare språk. Det finns även lättlästa klassiker att tillgå. Tillsammans med ett mindre sidantal och större bokstäver är detta perfekt övningslitteratur. På biblioteket finns det också lånedatorer och en internetuppkoppling att tillgå.

Sök lediga lärarjobb hos Jobbuddy!

Testa casino bankid via SveaCasino.

Våga prata

Många som vill lära sig ett nytt språk tycker att det är jobbigast att börja prata det nya språket. Det kan kännas pinsamt att inte vara säker på sitt uttal och sin meningsuppbyggnad. Även frustrationen i att ordförrådet till en början är begränsat gör att en del undviker att prata. Att kommunicera är en viktig del i att lära sig ett nytt språk.

Det finns inga genvägar till framgång utan det gäller att börja prata. Att hitta andra som vill lära sig ett nytt språk och tillsammans anordna pratstunder är ett sätt att komma igång. Att prata med i tv-program eller sjunga med i låtar är ett sätt att bli bekant med det nya språkets ljud.

Välgörenhetsorganisationer som erbjuder språkträning

De som vill lära sig svenska för att snabbt integreras i det svenska samhället kan lätt hamna i en ond cirkel. Deras närmaste talar ofta samma språk och att komma in i nya sammanhang är inte det enklaste oavsett bakgrund. Det finns svenska välgörenhetsorganisationer och kyrkor som vill motverka detta.

Språkträning erbjuds på många orter i Sverige. Detta är volontärer som hjälper till med läxläsning och erbjuder samtalsgrupper. Det är ett sätt att socialisera sig, utvecklas språkmässigt och träffa nya människor. Utbudet varierar mellan olika orter.

Svenska för invandrare, SFI

SFI är för vuxna invandrare som vill lära sig svenska. Ibland förväxlas det med grundskolan och gymnasieskolans kurser som heter "Svenska som andraspråk". SFI är anpassat för vuxna och det är kommunens ansvar att erbjuda SFI. Lärandet ska anpassas till varje elevs kunskapsnivå.

Det ska vara möjligt att både studera SFI och förvärvsarbeta. Kommunen och Arbetsförmedlingen ska tillsammans se till att lärandet förankras i yrkeslivet i form av till exempel praktik. Både SFI och "Svenska som andraspråk" är gratis.

Vad är en lärlingsutbildning?

Vad är en lärlingsutbildning och vad innebär det att vara företagslärling? Läs mer om vad du får lära dig under en sådan utbildning. Få även tips på lärosäten som erbjuder lärlingsutbildning som elektriker, och inom VVS. Vi tipsar även om elektriker-jobb och VVS-jobb för dig som redan är utbildad och söker nytt jobb.

VVS-kurser och utbildningar för företag

Arbetar du med VVS i dagsläget men är sugen på att vässa dina kunskaper? Då borde du se dig om efter VVS-kurser för företag. I vår guide får du tips på utbildningscenter dit du kan vända dig för att bredda dina kunskaper inom VVS. Ta även del av vanliga frågor och svar.

Läs mer

Vad är KBT-utbildning?

En KBT-utbildning är en flexibel fristående ledarskapsutbildning som fokuserar på att lära ledare att förbättra sin kompetens och ledarskap för att skapa en framgångsrik organisation. Ved att läsa till KBT-terapeut får ledare hjälp med att förbättra sin förmåga att ge ledarskap som stödjer medarbetares utveckling, utveckla ett öppet förhållningssätt som stödjer innovation och kreativitet och uppmuntra och stödja medarbetare.

Utvecklande ledarskap utbildning

Utvecklande ledarskap anses vara en nyckelfaktor för att nå framgång i ett arbetsklimat. Ett utvecklande ledarskap utbildning är ett sätt att få bättre kompetens och färdigheter för att kunna leda ett team och skapa en framgångsrik organisatorisk miljö. Utbildningen hjälper ledare att förbättra sin förmåga att leda och att skapa ett öppet förhållningssätt som stödjer innovation och kreativitet. Utbildningen har många fördelar som att ge ledarna möjlighet att få vägledning och feedback från andra, samt att ge dem de verktyg som behövs för att kunna uppmuntra och stödja medarbetare.

Ny som chef? Utbildning & tips!

Att vara ny som chef kan vara en utmaning, men med rätt chefsutbildning kan du få de verktyg och den kunskap som krävs för att lyckas i din roll. En bra chefsutbildning för nya chefer bör fokusera på ledarskap, kommunikation och konflikthantering, samt ge insikter i hur man skapar och upprätthåller ett produktivt och positivt arbetsklimat. Dessutom är det viktigt att utbildningen ger konkreta tips på hur man motiverar och engagerar medarbetare, samt hur man hanterar press och stress på ett effektivt sätt. Genom att investera i en sådan utbildning kan nya chefer snabbt växa in i sin roll och skapa starka, framgångsrika team.

Utbildning i förändringsledning

Att leda i förändring att kunna hantera osäkerhet och skapa en vision för framtiden. Detta kräver att du kan kommunicera effektivt, motivera och stödja ditt team genom övergångsperioder och att vara lyhörd för deras behovoch oro. Att vara flexibel och anpassningsbar är också viktigt, liksom att ha förmågan att se möjligheter i nya situationer. Att skapa en inkluderande miljö där alla röster hörs och värderas är avgörande för att främja en kultur av innovation och samarbete.

Utbildning i självledarskap

Självledarskap handlar om att ta ansvar för sitt eget professionella och personliga utveckling. Detta innebär att aktivt sätta och följa upp personliga mål, kontinuerligt utvärdera och förbättra dina färdigheter, och att vara proaktiv i att möta utmaningar. Att utveckla en stark självkännedom är nyckeln till framgång, såväl som att ha förmågan att självreglera och hantera stress. Att engagera sig i livslångt lärande och att vara öppen för feedback och nya idéer är avgörande för att ständigt utvecklas och växa.Gå en utbildning i självledarskap.

Utbildning till samtalsterapeut

Att ta utbildning till samtalsterapeut är ett bra sätt att utveckla färdigheter som kan användas för att förbättra självkänsla, öka insikt om egna beteenden, samt förbättra stresshantering och koncentrationsförmåga. Utbildningen kan också hjälpa till att behandla olika typer av psykiska diagnoser, inklusive ångest, depression, PTSD, bipolär sjukdom, fobier och personlighetsstörningar. Utbildningen till samtalsterapeut finns tillgänglig vid akademier, universitet och högskolor, och det är också möjligt att läsa utbildningen på distans.

Samtalscoach utbildning

Samtalscoach utbildning är ett bra sätt att lära sig att förbättra sina förhållanden, främja mental och emotionell hälsa samt att få verktygen som krävs för att ta hand om andra. För att få ett diplom krävs det att man har läst hela programmet och uppfyller vissa krav. Man kan även läsa utbildningen på distans och dra nytta av fördelar som flexibilitet, bekvämlighet och ekonomiska fördelar.

Organisationskonsult utbildning

Organisationskonsult utbildning är en utbildning som riktar sig till dem som vill bli framgångsrika organisationskonsulter. Att bli organisatör kräver en specifik utbildning och det finns olika sätt att få den. Det finns kortare kurser och kvalifikationer som man kan ta för att förbättra sin kunskap inom området, samt distansutbildningar.

Hör gärna av dig till oss om du har feedback, frågor eller funderingar som rör denna hemsida.